Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Karlovy Vary

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Praha

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

18. 2. 2019|

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Celá TZ
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Nutnost optimalizace otopných soustav po revitalizaci objektu

Z minulosti známe řadu opatření, jejichž realizací lze dosáhnout značných úspor v nákladech na energie. Nejčastěji se jedná o instalaci přístrojů pro registraci a měření spotřeby tepla a vody (rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla a bytových vodoměrů), osazení termostatických ventilů s hydraulickým vyvážením otopné soustavy, regulaci a měření SV a TV a v neposlední řadě kompletní revitalizace objektu (zateplení, výměna oken, atp.).

 

alt

Záměrně říkáme v „neposlední řadě“, protože po realizaci výše uvedených opatření vzniká zejména u vytápění nutnost revize parametrů dodávky a regulace. Revitalizací domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž je stávající otopná soustava zpravidla silně předimenzována a nadzásobena a to zejména u domů s dálkovým vytápěním bez lokální regulace teploty přívodu (někdy až o 50 %). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti v oblasti neodborně instalovaných nebo nekvalitních termostatických ventilů, mnohdy instalovaných výměnou „kus za kus“ bez projektové dokumentace a následného vyregulování hydrauliky, nekvalitní nebo dokonce chybějící izolace rozvodů, neodborné zásahy třetích stran do stávající regulace je výsledek očekávaných úspor z revitalizace dle energetických auditů a projektů mnohdy velmi nepříjemným překvapením.

Zejména samostatní vlastníci domů (SVJ a malá BD) zpravidla ani netuší, že je potřeba v souvislosti s revitalizací domů řešit také následné kroky. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovanému objektu a tím zamezit plýtvání tepelnou energií i vašimi penězi. Praxe je však bohužel značně odlišná - většina dodavatelů tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat, a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů však existují i technické důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou často značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc nemají své objekty revitalizovány. Potom se parametry dodávky tepla řídí těmito „nejslabšími články“ distribuční linie.

V zájmu majitele objektu či jeho správce, ale především v zájmu konečných spotřebitelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik objekt potřebuje pro dosažení požadované teplené pohody, a pochopitelně i pro respektování spotřebních limitů, které od počátku letošního roku aktualizuje novela zákona o hospodaření energií, zákon č. 318/2012 Sb., a to zejména v článku I., § 7, odst. 4, písmeno c.

Společnost Techem, jako největší poskytoval služeb pro registraci, měření a rozúčtování energií od svého vzniku také aktivně zajišťuje jejich regulaci a optimalizaci. Správci a majitelé bytových domů využívají odborného poradenství Techem s komplexním řešením, které neduhy současných systémů řeší s úsporou až 20 % tepelné energie pro vytápění. Jde o soubor komplexních opatření a doporučení s největším důrazem na individuální ekvitermní regulaci domu resp. teploty přívodu kombinovanou s dynamickým regulačním systémem adapterm. Zařízení adapterm současně zákazníci využívají pro přístupu do Portálu Techem (Techem Smart Systém) s přípravou pro splnění předpokladů energetické směrnice EED. Zákazníkovi tak vzniká další úspora nákladů, protože většina ostatních online systémů jsou pouze nákladem odběratele, ale Techem adapterm dokáže zajistit návratnost celé investice a to ve velmi krátké době.

 

S řešením TECHEM získáte:

 

  • posouzení, projekt a realizaci úsporných opatření pro konkrétní objekt,
  • zamezením přetápění objektu uspoříte náklady na jeho vytápění – garance úspor a návratnosti,
  • stabilizujete hydraulické poměry v soustavě, snížíte hlučnost a úroveň zavzdušnění,
  • možnost revitalizace termostatických ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů,
  • prodloužíte životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání,
  • získáte ukazatele hodnot odečtů v jednotlivých bytech – online – Techem Portál, archiv rozúčtování energií,
  • systém je kompatibilní se směrnicí o energetické účinnosti EED (2012/27/EU),
  • úspora nákladů v budoucnu – u systému adapterm nejsou nutné další investice do zařízení pro online data.

 

S řešením Techem snížíte své náklady na nezbytné minimum a umožníte díky inteligentní regulaci podstatně zrychlit návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali.

 

Autor:alt

Petr Šmídl, Ing. Jiří Zerzaň

Techem, spol. s r. o.

www.techem.cz

Aktualizováno (Středa, 13 Únor 2019 08:49)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN