Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Karlovy Vary

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Praha

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Neplaťte škodu z vlastní kapsy! Rozšiřte své pojištění, ať vás nenachytá občanský zákoník

Víte, že nový občanský zákoník do značné míry rozšířil riziko odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám pro společenství vlastníků? Nechcete hradit takto vzniklé nemalé škody z vlastní kapsy?

Společenství vlastníků (SV) má možnostse proti takovým případům pojistit. Umožňuje to pojištění Náš dům od ČSOB Pojišťovny. Třetími osobami jsou nejen nájemníci nebo chodci, kteří váš dům míjí, ale i například jednotliví vlastníci bytů. Toto pojištění tedy uhradí např. škodu způsobenou v bytech jednotlivých vlastníků v důsledku úniku vody z prasklé stoupačky, za kterou bude odpovědné SV z titulu porušení povinností týkajících se údržby domu. Pojištění uhradí i škody vzniklé např. padlým sněhem nebo omítkou na střechu zaparkovaného auta u domu nebo újmu způsobenou jiné osobě na zdraví, včetně náhrady za duševní útrapy.

 

Další důležité upozornění v souvislosti s novým občanským zákoníkem!

Statutárním orgánem SV je výbor nebo jeho předseda. Dle § 159 nového občanského zákoníku každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře. V případě, že svým porušením povinností při výkonu funkce způsobí svému SV nějakou škodu, je povinen ji nahradit v plné výši a může přijít o svůj majetek.

I na takové případy pamatuje pojištění Náš dům od ČSOB Pojišťovny a v rozsahu pojištění odpovědnosti nabízí krytí finanční újmy způsobené členy výboru nebo předsedou výboru SV až do výše 1 mil. Kč. Uvedený limit je možné i navýšit.

Pojištění Náš dům pamatuje i na členy představenstva bytového družstva, členy kontrolní komise nebo předsedy bytových družstev a pojištění odpovědnosti uvedené výše pro členy orgánu SV se ve stejném rozsahu vztahuje i na ně.

Pojištění bytového domu Náš dům neřeší jen odpovědnost. Kryje také škody vzniklé například v důsledku požáru, výbuchu, úderu blesku nebo pádu letadla. Právě tyto škody jsou největší hrozbou pro bytový dům a jeho obyvatele. Náš dům automaticky garantuje vedle úhrady vzniklých škod i úhradu nákladů spojených s náhradním ubytováním obyvatel bytů, které se po pojistné události staly neobyvatelnými. Samozřejmostí jsou také asistenční služby, které zařídí odstranění havarijního stavu ve společných prostorách domu i jednotlivých bytech a uhrazení nákladů s tím spojených. V praxi se může jednat o elektrikářské, pokrývačské, topenářské, zámečnické práce nebo např. práce instalatéra při prasklém vodovodním potrubí.

 

Více informací lze získat na www.csobpoj.cz nebo na informační lince ČSOB Pojišťovny 800 100 777.

alt

 

Aktualizováno (Středa, 13 Únor 2019 08:41)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN