Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Aktuality 8. týden 2017

22. 2. 2017|

Novelizace evropských norem pro výpočty komínů


Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. - pro elektřinu příznivější koeficient neobnovitelné energie
Obce v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat
Černý kouř z komína přivolá kontrolu kotle
Majitelé kotlů si měli do konce prosince zajistit revizi zdroje tepla. Kdo to neudělal, hrozí mu dvacetitisícová pokuta.
Úředníci totiž zahajují kontroly těchto dokumentů, a nejen to. Zaměří se i na samotné kotle a na to, co v nich lidé spalují. Kdo může očekávat oznámení o návštěvě úředníků? Každý majitel kotle na tuhá paliva, krbu či kamen. Zástupci odborů životního prostředí budou ale nejprve reagovat na podněty, které na úřady odeslali lidé, kteří upozornili na spalování plastů u souseda nebo dalších obyvatel obcí a měst.
Berounští úředníci takové upozornění ještě nezaznamenali, zato do Hořovic jich přišlo hned několik. Na další místa se zaměří i samotní úředníci. „I my máme vytipované domy, kde se předpisy zřejmě porušují," konstatovali zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu Hořovice.
Úředník ale nemůže u domů zazvonit a žádat přístup ke kotli. „Lidi budeme předem informovat, a to podle kontrolního řádu," upozornil za hořovický úřad David Grunt. Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice bude provádět kontrolu kotlů včetně dokladů o dokončené revizi kotle od měsíce února.
Jeho zástupci přihlédli k tomu, že někteří nestihli včas povinnou revizi provést, proto po dobu měsíce ledna žádné kontroly neprobíhaly.
Každý občan, který vlastní kotel na tuhá paliva o tepelném příkonu od 10do 300 kW včetně, si musí podle zákona zákona o ochraně ovzduší jednouza dva kalendářní roky zajistit technickou kontrolu tohoto kotle, a to prostřednictvím osoby, která má k této kontrole uděleno oprávnění. „To platí pro kotle, kamna, krby, krbové vložky, včetně podomácku vyrobených kotlů o uvedeném příkonu," upozornil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice David Grunt s tím, že povinnost se týká rodinných domů i veškerých chat.
Doklad o revizi je každý vlastník kotle na tuhá paliva povinen předložit na vyžádání příslušnému úřadu. Pokud tak dotyčná osoba neučiní, může správní orgán uložit pokutu až ve výši dvaceti tisíc korun fyzické osobě a padesát tisíc fyzické osobě podnikající či právnické osobě. „Kontroly kotlů budou prováděné především tam, kde je podezření, že dotyčná osoba spaluje domovní odpad, zejména pak plastový odpad – PET lahve, které při spalování v běžném kotli obsahují velké množství chlóru, kterýv reakci s ostatním odpadem vede ke vzniku toxických dioxinů," vysvětluje David Grunt.
Při spalování domovního odpadu tak dotyčný ničí okolní ovzduší a dále spalování PET lahví vede k takzvané chlorové korozi, která může kotel i komín zničit.
Samotné kontroly kotlů budou probíhat tam, kde je viditelné, že do ovzduší odchází z daného domu viditelně odlišný kouř, kdy je přímo Ministerstvem životního prostředí stanovena přípustná tmavost kouře a pro toto zjištění se používá Ringelmannova metoda.

Pokračování článku naleznete ZDE.

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN