Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Poradna

seznam článků
Poradna
Dotazy z roku 2017
Dotazy z roku 2016 a starší
Všechny strany

Zajímá Vás moderní, ekonomické a bezpečné bydlení a máte v hlavě nevyřešené otázky týkající se této problematiky? Nevíte, koho se zeptat a s kým se poradit? Máme pro Vás řešení. Se svými otázkami se můžete obrátit na nás a my Vám v naší poradně rádi odpovíme.

Své dotazy můžete zasílat na info(zavinac)pronasdum.cz

27. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné zveřejňovat na webových stránkách společenství vlastníků výpisy z běžného účtu společenství, kde jsou uvedena čísla účtů jednotlivých vlastníků a výše měsíčně zasílaných částek?

Odpověď:
Zveřejňování interních dokumentů na webu společenství, mezi které patří i výpisy z běžného účtu společenství, je správným krokem ke zvýšení transparentnosti hospodaření společenství. Výbor tak rovněž prokazuje, že pracuje s péčí řádného hospodáře.
Na druhou stranu, pokud se ve výpisech objevují kromě výdajů společenství i příjmy – příspěvky vlastníků, dostáváme se do oblasti osobních údajů a jejich ochrany. V tomto případě je nezbytné, aby přístup k těmto údajům byl umožněn pouze vlastníkům prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.


20. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

Odpověď:
Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


13. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:
Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď:
NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

  •     Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry
  •     Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.


6. 8. 2018|

Otázka: Z dotazu na semináři Jak to dělají jinde, Plzeň
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v bytovém domě, kde máme SVJ. Jsem vlastníkem přízemního, se kterým sousedí nebytový prostor - dle prohlášení vlastníka jde o místnost pro úklid a kočárky; podle kolaudačního souhlasu místnost pro úklid. Tato místnost je ostatními vlastníky užívána jako kolárna, tím se zvýšil provoz a také hlučnost nejen přes den, ale i v nočních hodinách. Na příčku, která sousedí s mým bytem, byly přimontovány kovové držáky kol na náklady SVJ, takže jakákoli manipulace s koly je slyšet v bytě. Když jsem na tuto skutečnost poukazovala, bylo mi řečeno, že s tím musím počítat, když jsem si koupila byt vedle této místnosti. Je možné se nějak bránit, aby se místnost neužívala jako kolárna? Za jakoukoli radu budu ráda.

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
Nejdříve bych vám doporučil se podívat do stanov vašeho SVJ, kterými se řídí každý vlastník v domě a to včetně výboru. Ve vašich stanovách máte například zřízenou funkci revizora. Pominu, že se jedná o nesmysl, protože každý vlastník je ze zákona revizorem sám o sobě. Nicméně, tento člověk, který má dle stanov kontrolovat činnost výboru, musí kontrolovat i to, zda rozhodování výboru odpovídá stanovám, zda nerozhodují o něčem, co je v pravomoci shromáždění. Bohužel, v rozporu se stanovami, nemáte u rejstříkového soudu revizora zapsaného, tzn., že jsou stanovy v tomto bodě neplatné.
Další věc – v prohlášení vlastníka (včetně půdorysu 1.NP) je prostor vedle Vašeho bytu veden jako společná část nemovitosti. To, že v kolaudačním souhlasu je mj. uvedena i úklidová místnost (kočárkárna nikoliv), není rozhodující. O způsobu využití pro správu domu a pozemku rozhoduje vždy společenství na shromáždění.
Je potřeba zjistit kdy, a jakým způsobem, bylo rozhodnuto o způsobu využití společné části domu vedle Vašeho bytu. Pokud vše proběhlo v souladu se zákonem a stanovami, pak je vše v pořádku. Pokud ne, můžete nárokovat uvedení prostoru do stavu v souladu s kolaudačním souhlasem, kde o skladu kol není zmínka.
Každopádně doporučuji probrat tento problém s dalšími vlastníky a sjednotit se na způsobu využití prostoru.


6. 8. 2018|

Otázka: Dotaz na možnosti úhrady revize el. rozvodů v bytech vlastníků
Na shromáždění vlastníků jsem informovala o tom, že by si každý ve svém bytě revizi elektro, kterou je nutno provést letos, hradil každý vlastník ze svých fin.prostředků. Vycházela jsem z logického názoru, že každý vlastník je odpovědný za bezvadný
stav své elektroinstalace (do bytů nevidíme, každý se občas dělá i úpravy elektro) a dle zákona se v bytech revize provést musí a musí existovat revizní zpráva o jejím provedení a jejím výsledku, zjištěných závadách, termínech jejich odstranění .....
Objevil se názor, a vlastníci to většinově schválili, že by mohlo být hrazeno z příspěvků na správu domu a majetku tzv. fondu oprav. Někteří nesouhlasili. V usnesení jsem si vyhradila možnost zjištění právního stanoviska.
Dočetla jsem se totiž, že se stal případ, kdy předseda byl vystaven žalobě na zneužití moci, protože jeden z vlastníků zásadně nesouhlasil s úhradou revize z fondu správy domu a majetku - v tom případě to byla revize plynu v bytech.
Nevím ale, jestli tento předseda měl projednáno na shromáždění vlastníků a měl potvrzeno v usnesení, že lze z fondu správy domu a majetku uhradit.
Dík předem za odpověď a hlavně radu, jak máme postupovat.
předsedkyně výboru SV, Brno

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
V tomto případě je to jednoduché. Máte pravdu v tom, že revize spotřebičů, které jsou ve vlastnictví vlastníka bytu, hradí tento vlastník.
Zde upozorňuji, že společenství vlastníků je právnická osoba vzniklá za účelem správy domu a pozemku (§1194 občanského zákoníku). Dále §1189 říká, že „Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.“
Z toho jasně vyplývá, že majetek vlastníka je na jeho odpovědnost a jeho náklady. Platí to i pro nájemníky podle nařízení vlády č. 308/2015 běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. I zde mají povinnost hradit si revize a kontroly spojené s užíváním bytu.
Doufám, že Vám tyto argumenty budou postačovat k přesvědčení „šetřílků.“
 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN