Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Poradna - Dotazy z roku 2017

seznam článků
Poradna
Dotazy z roku 2017
Dotazy z roku 2016 a starší
Všechny strany

 

25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Dobrý den. Vchodové dveře našich panel. domů byly osazeny samozamykacími systémy.Po rekonstrukci dodavatelská firma dodala zámky bez samozamykání. Mám dotaz : odpovídá to požárním předpisům? Co když někdo zamkne dveře a vznikne požár? Děkuji předem za odpověd.

Odpovídá: kpt. Ing. Luděk Vrána, HZS JMK,
Platí čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 – dveře ve směru úniku musí být otvíratelné bez použití nástrojů. Tzv. kování s panikovou funkcí. Abychom po požáru mohli někoho trestat za porušení zákona o požární ochraně, museli bychom ho při činu chytit…


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Jaká je životnost systému pro portálové (vchodové) dveře, které po zavření dveří zajistí dveře v několika bodech a k otevření dojde po otevření klikou?

Odpovídá: Z. Kašparec,
Zde záleží na mnoha parametrech, z nichž asi nejdůležitější je frekvence, šetrnost zacházení a pravidelná kontrola pohyblivých částí a jejich protikusů včetně čištění a mazání styčných ploch. Záleží také na provedení, typu a kvalitě použitého kování. Obecně nelze odpovědně vyjádřit konkrétní životnost.


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné dveře, které byly namontovány před 5 pěti lety dodatečně osadit kováním s antipanikovými vlastnostmi? Jedná se o dveře hliníkové. Zajímá mne i orientační cena takovéto úpravy.

Odpovídá: Z. Kašparec,
Lze provést toto doplnění, ale záleží na stávající garnituře použitého kování. Zde je nutno přesně specifikovat výrobce kování, použitý typ kování. Nejlépe se obrátit na odbornou firmu s žádostí o posouzení a nacenění.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Lze zabezpečit cylindrické vložky u vchodových dveří proti vandalům (sirky apod.)? Jak reaguje pojišťovna – výše pojistného – na realizaci bezpečnostních prvků proti vniknutí „nechtěných návštěvníků“ (zlodějů)?

Odpovídá: Ing. Pavel Beneš,
Bohužel ani rotační překryt cylindrické vložky na bezpečnostním štítku vchodových dveří neochrání tuto vložku před zasunutím cizích předmětů. Proti tomu není odolná žádná bezpečnostní ani jiná cylindrická vložka od jakéhokoliv výrobce. Většina pojišťoven uvádí podmínky technického zabezpečení pojištěného majetku (tj. použití elektronického alarmu či jeho napojení na PCO, bezpečnostní kování vchodových dveří, zabezpečení oken apod.) ve všeobecných pojistných podmínkách, popř. je specifikuje přímo v pojistné smlouvě. Většinou je toto vyžadováno při vyšších pojistných částkách. V každém případě se vyplatí pečlivě prostudovat jak všeobecné pojistné podmínky, tak i konkrétní ustanovení pojistné smlouvy dané pojišťovny.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Uveďte pro a proti u plastových a hliníkových dveří – životnost, vhodnost, tepelná propustnost, četnost poruch, povrchová úprava, bezpečnost.

Odpovídá: Ing. Milan Pulda
Obecně platí, že dveře z hliníku mají vyšší životnost z důvodu robustnosti konstrukce. Tzn. že vydrží několikrát více otevíracích cyklů. Vypadají luxusněji a jsou a něco dražší (přesné informace dodá ten který konkrétní poptaný výrobce). Dnešní hliníkové konstrukce mají spolehlivě přerušený tepelný most, taže tepelné vlastnosti jsou porovnatelné s plastovými dveřmi. Rovněž se lépe udržují (čistota + seřízení). Z hlediská kování le to prakticky jedno, je koncipováno pro oba typy materiálů. Z hledisk bezpečnosti jsou hliníkové dveře pro zloděje větší překážkou, pokud tedy samozřejmě nevnikne do objektu přes zámkovou vložku.

Odpovídá: Ing. Jan Doležal
Paušálně posuzovat plastové a hliníkové dveře není možné. Obě varianty dnes existují v mnoha konstrukčních řadách od těch nejstarších až po ty nejnovější. Podstatný vliv má samozřejmě kvalita výroby a montáže a v neposlední řadě místo, kde jsou umístěny. Obecně platí skutečnost, že pokud jsou dveře správně navrženy, jsou všechny faktory, které jste vyjmenovala na podobné úrovni. Do vchodů, které jsou velmi frekventované a umístěné ještě na exponovaných stanovištích doporučujeme hliníkové konstrukce, které těmto nepříznivým vlivům lépe odolávají.


29.5.2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Asi před 4 roky vzniklo naše společenství a odhlasovalo se, že budou do fondu oprav platit všechny byty stejnou částku 250,- Kč, později 400,- Kč za měsíc. Na schůzi se však vlastníci menších bytů ohradili, že by se mělo přispívat dle skutečné výměry bytů. Můžete nám poradit, podle jakého zákona či paragrafu se řídí stanovování výše příspěvků do fondu oprav?

Odpověď: Příspěvek do fondu na správu domu se hradí podle velikosti podílu na společných částech (tj. podle podlahové plochy) dle §1180 občanského zákoníku (OZ) účinného od 1. 1. 2014.


 25. 4. 2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Když se za účasti notářky projednávaly Stanovy společenství a zároveň se začala připravovat revitalizace domu, vystoupili někteří vlastníci s tím, že do revitalizace nepůjou, pokud budou platit stejně všechny byty. Odhlasovalo se, že dáme do souladu zákon a fond oprav, příspěvek na odměnu správce budou všechny jednotky platit stejně, ale na ostatní správu dle výměry podlahové plochy. S tímto vědomím se odhlasovala revitalizace.

V dubnu 2017 byla svolána schůze o tom, jak revitalizace proběhne, nebyl žádný bod změny stanov ani příspěvků na pozvánce a ke konci schůze se odhlasovalo, že budou na revitalizaci přispívat všechny byty stejnou částkou 1710,- Kč měsíčně po dobu 25 let, bez ohledu na velikost bytu a jestli někdo má lodžii nebo ne. Vlastníci malých bytů byli zaskočeni a rozporovali jsem nesoulad programu na pozvánce a skutečně vedenou schůzi, docílilo se nové schůze, která proběhne v květnu 2017. Po těchto zkušenostech s lidmi, kterým není vůbec hloupé, aby jim někdo platil na jejich velké byty a lodžie a ještě si myslí, že je to správné, potřebujeme dokázat, že to tak nejde. Jsou to většinou lidé nevzdělaní a každý chce platit co nejméně.

Odpověď: Platí, že vlastník hradí do fondu na správu domu (společných částí) podle velikosti podlahové plochy. Obvykle je to částka někde kolem 20-25 Kč/m2. Vždy záleží na délce splácení úvěru a z toho vyplývající měsíční potřebě peněz z fondu.
 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN