Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Poradna

seznam článků
Poradna
Dotazy z roku 2017
Dotazy z roku 2016 a starší
Všechny strany

Zajímá Vás moderní, ekonomické a bezpečné bydlení a máte v hlavě nevyřešené otázky týkající se této problematiky? Nevíte, koho se zeptat a s kým se poradit? Máme pro Vás řešení. Se svými otázkami se můžete obrátit na nás a my Vám v naší poradně rádi odpovíme.

Své dotazy můžete zasílat na info(zavinac)pronasdum.cz

27. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné zveřejňovat na webových stránkách společenství vlastníků výpisy z běžného účtu společenství, kde jsou uvedena čísla účtů jednotlivých vlastníků a výše měsíčně zasílaných částek?

Odpověď:
Zveřejňování interních dokumentů na webu společenství, mezi které patří i výpisy z běžného účtu společenství, je správným krokem ke zvýšení transparentnosti hospodaření společenství. Výbor tak rovněž prokazuje, že pracuje s péčí řádného hospodáře.
Na druhou stranu, pokud se ve výpisech objevují kromě výdajů společenství i příjmy – příspěvky vlastníků, dostáváme se do oblasti osobních údajů a jejich ochrany. V tomto případě je nezbytné, aby přístup k těmto údajům byl umožněn pouze vlastníkům prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.


20. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

Odpověď:
Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


13. 8. 2018|
Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:
Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď:
NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

  •     Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry
  •     Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.


6. 8. 2018|

Otázka: Z dotazu na semináři Jak to dělají jinde, Plzeň
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v bytovém domě, kde máme SVJ. Jsem vlastníkem přízemního, se kterým sousedí nebytový prostor - dle prohlášení vlastníka jde o místnost pro úklid a kočárky; podle kolaudačního souhlasu místnost pro úklid. Tato místnost je ostatními vlastníky užívána jako kolárna, tím se zvýšil provoz a také hlučnost nejen přes den, ale i v nočních hodinách. Na příčku, která sousedí s mým bytem, byly přimontovány kovové držáky kol na náklady SVJ, takže jakákoli manipulace s koly je slyšet v bytě. Když jsem na tuto skutečnost poukazovala, bylo mi řečeno, že s tím musím počítat, když jsem si koupila byt vedle této místnosti. Je možné se nějak bránit, aby se místnost neužívala jako kolárna? Za jakoukoli radu budu ráda.

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
Nejdříve bych vám doporučil se podívat do stanov vašeho SVJ, kterými se řídí každý vlastník v domě a to včetně výboru. Ve vašich stanovách máte například zřízenou funkci revizora. Pominu, že se jedná o nesmysl, protože každý vlastník je ze zákona revizorem sám o sobě. Nicméně, tento člověk, který má dle stanov kontrolovat činnost výboru, musí kontrolovat i to, zda rozhodování výboru odpovídá stanovám, zda nerozhodují o něčem, co je v pravomoci shromáždění. Bohužel, v rozporu se stanovami, nemáte u rejstříkového soudu revizora zapsaného, tzn., že jsou stanovy v tomto bodě neplatné.
Další věc – v prohlášení vlastníka (včetně půdorysu 1.NP) je prostor vedle Vašeho bytu veden jako společná část nemovitosti. To, že v kolaudačním souhlasu je mj. uvedena i úklidová místnost (kočárkárna nikoliv), není rozhodující. O způsobu využití pro správu domu a pozemku rozhoduje vždy společenství na shromáždění.
Je potřeba zjistit kdy, a jakým způsobem, bylo rozhodnuto o způsobu využití společné části domu vedle Vašeho bytu. Pokud vše proběhlo v souladu se zákonem a stanovami, pak je vše v pořádku. Pokud ne, můžete nárokovat uvedení prostoru do stavu v souladu s kolaudačním souhlasem, kde o skladu kol není zmínka.
Každopádně doporučuji probrat tento problém s dalšími vlastníky a sjednotit se na způsobu využití prostoru.


6. 8. 2018|

Otázka: Dotaz na možnosti úhrady revize el. rozvodů v bytech vlastníků
Na shromáždění vlastníků jsem informovala o tom, že by si každý ve svém bytě revizi elektro, kterou je nutno provést letos, hradil každý vlastník ze svých fin.prostředků. Vycházela jsem z logického názoru, že každý vlastník je odpovědný za bezvadný
stav své elektroinstalace (do bytů nevidíme, každý se občas dělá i úpravy elektro) a dle zákona se v bytech revize provést musí a musí existovat revizní zpráva o jejím provedení a jejím výsledku, zjištěných závadách, termínech jejich odstranění .....
Objevil se názor, a vlastníci to většinově schválili, že by mohlo být hrazeno z příspěvků na správu domu a majetku tzv. fondu oprav. Někteří nesouhlasili. V usnesení jsem si vyhradila možnost zjištění právního stanoviska.
Dočetla jsem se totiž, že se stal případ, kdy předseda byl vystaven žalobě na zneužití moci, protože jeden z vlastníků zásadně nesouhlasil s úhradou revize z fondu správy domu a majetku - v tom případě to byla revize plynu v bytech.
Nevím ale, jestli tento předseda měl projednáno na shromáždění vlastníků a měl potvrzeno v usnesení, že lze z fondu správy domu a majetku uhradit.
Dík předem za odpověď a hlavně radu, jak máme postupovat.
předsedkyně výboru SV, Brno

Odpovídá: Ing. Vladislav Hrdlička
V tomto případě je to jednoduché. Máte pravdu v tom, že revize spotřebičů, které jsou ve vlastnictví vlastníka bytu, hradí tento vlastník.
Zde upozorňuji, že společenství vlastníků je právnická osoba vzniklá za účelem správy domu a pozemku (§1194 občanského zákoníku). Dále §1189 říká, že „Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.“
Z toho jasně vyplývá, že majetek vlastníka je na jeho odpovědnost a jeho náklady. Platí to i pro nájemníky podle nařízení vlády č. 308/2015 běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. I zde mají povinnost hradit si revize a kontroly spojené s užíváním bytu.
Doufám, že Vám tyto argumenty budou postačovat k přesvědčení „šetřílků.“ 

25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Dobrý den. Vchodové dveře našich panel. domů byly osazeny samozamykacími systémy.Po rekonstrukci dodavatelská firma dodala zámky bez samozamykání. Mám dotaz : odpovídá to požárním předpisům? Co když někdo zamkne dveře a vznikne požár? Děkuji předem za odpověd.

Odpovídá: kpt. Ing. Luděk Vrána, HZS JMK,
Platí čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 – dveře ve směru úniku musí být otvíratelné bez použití nástrojů. Tzv. kování s panikovou funkcí. Abychom po požáru mohli někoho trestat za porušení zákona o požární ochraně, museli bychom ho při činu chytit…


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Jaká je životnost systému pro portálové (vchodové) dveře, které po zavření dveří zajistí dveře v několika bodech a k otevření dojde po otevření klikou?

Odpovídá: Z. Kašparec,
Zde záleží na mnoha parametrech, z nichž asi nejdůležitější je frekvence, šetrnost zacházení a pravidelná kontrola pohyblivých částí a jejich protikusů včetně čištění a mazání styčných ploch. Záleží také na provedení, typu a kvalitě použitého kování. Obecně nelze odpovědně vyjádřit konkrétní životnost.


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné dveře, které byly namontovány před 5 pěti lety dodatečně osadit kováním s antipanikovými vlastnostmi? Jedná se o dveře hliníkové. Zajímá mne i orientační cena takovéto úpravy.

Odpovídá: Z. Kašparec,
Lze provést toto doplnění, ale záleží na stávající garnituře použitého kování. Zde je nutno přesně specifikovat výrobce kování, použitý typ kování. Nejlépe se obrátit na odbornou firmu s žádostí o posouzení a nacenění.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Lze zabezpečit cylindrické vložky u vchodových dveří proti vandalům (sirky apod.)? Jak reaguje pojišťovna – výše pojistného – na realizaci bezpečnostních prvků proti vniknutí „nechtěných návštěvníků“ (zlodějů)?

Odpovídá: Ing. Pavel Beneš,
Bohužel ani rotační překryt cylindrické vložky na bezpečnostním štítku vchodových dveří neochrání tuto vložku před zasunutím cizích předmětů. Proti tomu není odolná žádná bezpečnostní ani jiná cylindrická vložka od jakéhokoliv výrobce. Většina pojišťoven uvádí podmínky technického zabezpečení pojištěného majetku (tj. použití elektronického alarmu či jeho napojení na PCO, bezpečnostní kování vchodových dveří, zabezpečení oken apod.) ve všeobecných pojistných podmínkách, popř. je specifikuje přímo v pojistné smlouvě. Většinou je toto vyžadováno při vyšších pojistných částkách. V každém případě se vyplatí pečlivě prostudovat jak všeobecné pojistné podmínky, tak i konkrétní ustanovení pojistné smlouvy dané pojišťovny.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Uveďte pro a proti u plastových a hliníkových dveří – životnost, vhodnost, tepelná propustnost, četnost poruch, povrchová úprava, bezpečnost.

Odpovídá: Ing. Milan Pulda
Obecně platí, že dveře z hliníku mají vyšší životnost z důvodu robustnosti konstrukce. Tzn. že vydrží několikrát více otevíracích cyklů. Vypadají luxusněji a jsou a něco dražší (přesné informace dodá ten který konkrétní poptaný výrobce). Dnešní hliníkové konstrukce mají spolehlivě přerušený tepelný most, taže tepelné vlastnosti jsou porovnatelné s plastovými dveřmi. Rovněž se lépe udržují (čistota + seřízení). Z hlediská kování le to prakticky jedno, je koncipováno pro oba typy materiálů. Z hledisk bezpečnosti jsou hliníkové dveře pro zloděje větší překážkou, pokud tedy samozřejmě nevnikne do objektu přes zámkovou vložku.

Odpovídá: Ing. Jan Doležal
Paušálně posuzovat plastové a hliníkové dveře není možné. Obě varianty dnes existují v mnoha konstrukčních řadách od těch nejstarších až po ty nejnovější. Podstatný vliv má samozřejmě kvalita výroby a montáže a v neposlední řadě místo, kde jsou umístěny. Obecně platí skutečnost, že pokud jsou dveře správně navrženy, jsou všechny faktory, které jste vyjmenovala na podobné úrovni. Do vchodů, které jsou velmi frekventované a umístěné ještě na exponovaných stanovištích doporučujeme hliníkové konstrukce, které těmto nepříznivým vlivům lépe odolávají.


29.5.2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Asi před 4 roky vzniklo naše společenství a odhlasovalo se, že budou do fondu oprav platit všechny byty stejnou částku 250,- Kč, později 400,- Kč za měsíc. Na schůzi se však vlastníci menších bytů ohradili, že by se mělo přispívat dle skutečné výměry bytů. Můžete nám poradit, podle jakého zákona či paragrafu se řídí stanovování výše příspěvků do fondu oprav?

Odpověď: Příspěvek do fondu na správu domu se hradí podle velikosti podílu na společných částech (tj. podle podlahové plochy) dle §1180 občanského zákoníku (OZ) účinného od 1. 1. 2014.


 25. 4. 2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Když se za účasti notářky projednávaly Stanovy společenství a zároveň se začala připravovat revitalizace domu, vystoupili někteří vlastníci s tím, že do revitalizace nepůjou, pokud budou platit stejně všechny byty. Odhlasovalo se, že dáme do souladu zákon a fond oprav, příspěvek na odměnu správce budou všechny jednotky platit stejně, ale na ostatní správu dle výměry podlahové plochy. S tímto vědomím se odhlasovala revitalizace.

V dubnu 2017 byla svolána schůze o tom, jak revitalizace proběhne, nebyl žádný bod změny stanov ani příspěvků na pozvánce a ke konci schůze se odhlasovalo, že budou na revitalizaci přispívat všechny byty stejnou částkou 1710,- Kč měsíčně po dobu 25 let, bez ohledu na velikost bytu a jestli někdo má lodžii nebo ne. Vlastníci malých bytů byli zaskočeni a rozporovali jsem nesoulad programu na pozvánce a skutečně vedenou schůzi, docílilo se nové schůze, která proběhne v květnu 2017. Po těchto zkušenostech s lidmi, kterým není vůbec hloupé, aby jim někdo platil na jejich velké byty a lodžie a ještě si myslí, že je to správné, potřebujeme dokázat, že to tak nejde. Jsou to většinou lidé nevzdělaní a každý chce platit co nejméně.

Odpověď: Platí, že vlastník hradí do fondu na správu domu (společných částí) podle velikosti podlahové plochy. Obvykle je to částka někde kolem 20-25 Kč/m2. Vždy záleží na délce splácení úvěru a z toho vyplývající měsíční potřebě peněz z fondu. 

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

29. 2. 2016| Odpověď:

Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:

Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď: 

NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

-          Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry

-          Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.


Otázka: Ing. Jan Neugebauer

Jak se vaše společnost staví (bude stavět) k trendu požadavku zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu?

4. 12. 2013| Odpověď: Ing. Ladislav Koucký

Na úvod je nutné připomenout, že celá iniciativa s názvem „Poplatky zpět“, spojená s požadavkem na vrácení a další neúčtování poplatků spojených se správou a vedením úvěrového účtu, byla reakcí na judikát německého spolkového soudu. Málokdo však ví, že předmětný judikát se v Německu týkal výhradně úvěrů, poskytovaných fyzickým osobám (hypoteční a spotřební úvěry). Rozhodnutí soudu říkalo, že činnost banky, spojenou s tímto poplatkem, nelze v případě, kdy klientem je fyzická osoba která úvěr bez problému splácí a banka tudíž po ní nic nevyžaduje, hodnověrně prokázat. Proto i v ČR se výše zmíněná iniciativa zaměřila výhradně na úvěry pro fyzické osoby.

Při úvěrování právnických osob však platí pravidla jiná. Např. Česká národní banka svým opatřením komerčním peněžním ústavům přímo ukládá povinnost, aby minimálně jednou za rok vyhodnotily bonitu dlužníka, tzn., aby na základě přesně definovaných podkladů provedly analýzu jeho hospodaření. Realizace takové analýzy je samozřejmě pro banku spojená s určitými náklady. Při úvěrování právnických osob tedy lze jednoznačně prokázat, že předmětný poplatek kryje náklady spojené s určitými konkrétními úkony, které banka musí učinit v případě úvěrování právnické osoby - tedy např. i družstva či SVJ.


Otázka: Ing. Roman Kulíšek
Proč si mám brát úvěr na revitalizaci byt. domu u bank, (za cca 3%) když z Nového panelu 2013 mám 1,0 – 2%?

4. 12. 2013|
Odpovídá: Ing. Ladislav Koucký, ČSOB a. s.

Je jasné, že na první pohled výhodnější je zvolit takovou variantu úvěru, která nabízí nižší úrokovou sazbu. Přesto když se ohlédneme za prvními osmi měsíci letošního roku, musíme konstatovat, že zatímco banky a stavební spořitelny poskytly družstvům a SVJ úvěry na opravy jejich domů za více než 8 miliard korun, SFRB za stejné období přijal žádosti v objemu pouze 600 milionů korun a reálně poskytl úvěry za 158 milionů korun (stav k 15.8.)!!! Že by bylo tolik „hloupých“ SVJ se zdá nepravděpodobné a tudíž je jasné, že nějaké důvody existovat musí.  Ze zkušeností ČSOB lze konstatovat, že pravděpodobné příčiny nižšího zájmu o úvěry z programu Panel 2013+ jsou následující:

- splnění požadavků na komplexnost opravy (při žádosti o úvěr z programu Panel je nutné splnit určitá kritéria, která jsou programem dána – obráceně pokud někdo potřebuje např. úvěr na nový výtah v nezatepleném domě, o zvýhodněný úvěr u SFRB žádat nemůže)

- nároky na předkládaném podklady (požadavky většiny bank na podklady předkládané v souvislosti se žádostí o úvěr jsou méně administrativně náročné než vyžaduje SFRB; vyšší administrativa s sebou nese i vyšší náklady - např. na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy apod.)

- na předchozí bod navazuje i čas, který uplyne od podání žádosti o úvěr do podpisu úvěrové smlouvy (zatímco u bank je to záležitost max. dvou týdnů, proces v SFRB je zdlouhavější – v řádu měsíců; pokud SVJ má uzavřenu smlouvu o dílo a potřebuje investici zahájit v co nejkratším termínu, musí zvolit úvěr bankovní)

- svou roli, při existenci výše uvedených faktorů, hrála i skutečnost, že v prvním pololetí roku 2013 banky nabízely při kratších fixacích úrokové sazby jen těsně nad úrovní 2%

- existuje i řada dalších odlišností (např. SFRB úvěruje max. 90% uznatelných nákladů – banky půjčí na celou investici apod.)

- poslední skutečností, která ale oproti všem očekáváním letos ještě nenastala, je fakt, že objem prostředků SFRB, určených na úrokově zvýhodněné úvěry, je omezený.

Pokud by došlo k jejich vyčerpání, nezbývá jiná možnost než se se žádostí o úvěr obrátit na komerční peněžní ústavy.


2.6.2011|  Otázka
Při zateplení domu byl použit antigrafiti nátěr. Jak postupovat při odstraňování grafiti na tomto místě.

Dr. Josef Tauber  

 

Dobrý den, je potřeba vědět jaký antigraffiti systém byl použit. Nejčastěji jde o preventivní nátěry (např. Grafitix M.P.2) ze kterých je následně graffiti odstraněno pomocí odstraňovače. Životnost preventivního nátěru bývá udávána v cyklech odstranění. Příklad odstranění přípravkem Grafisolv - ostraňovač se nanese na postižené místo, kde se nechá krátce působit, rozrušené graffiti se setře hadrem, znovu se nanese ostraňovač a čistým hadrem se povrch znovu setře nebo opláchne vodou. Poté se povrch omyje vodou s přidáním běžného čistícího prostředku.


5.5. 2011|  Otázka:

Jak zamezit plísně v bytech, domech. Jak zamezit tepelné mosty a jak poznat, že je zateplovací systém udělán špatně. Způsob jak donutit realizační společnost k odstranění závad.
Župková Olga
 

8.6. 2011| Odpovídá:

Předpokládám, že objekt je zateplen. Nejčastěji dochází při zateplení objektu i k výměně oken, která jsou velmi těsná a nedovolují přirozenou výměnu vzduchu. Pro zamezení vzniku tvorby plísní v bytech je nejlepší větrání, tak aby docházelo k výměně vzduchu v interiéru. Doporučuji tedy hlídat relativní vlhkost v místnosti vlhkoměrem, a když je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 60% vyvětrat. Rychlé a intenzivní větrání je nejvhodnější, při mikroventilaci dochází k ochlazování vnitřního povrchu ostění, nadpraží a stěn okolo oken. Při vnějším kontaktním zateplení budovy se vytvoří kompaktní obálka kolem budovy, která, zjednodušeně řečeno, tepelně izoluje daný objekt. Problematická místa (např. ztužující věnce, balkóny, lodžie, soklové partie atd.) musí být navženy tak, aby nebyla izolace poddimenzovaná a daný detail nevytvářel tepelný most. Toto musí zajistit projektant. Kvalitu prováděných prací by měl ohlídat technický dozor investora, který by měl být zapojen do celého procesu již ve fázi projektování. Je-li vnější zateplení již hotové, nelze bez zásahu do konstrukce objektivně zjistit, zda je zateplovací systém udělán správně dle technologického přadpisu výrobce. Lze, ale odhalit tepelné mosty pomocí termografických snímků, které mohou napovídat o kvalitě provedených prací. Termografické snímky a vyhodnocení by měl dělat zkušený odborník.


Otázka:
Jsme SVJ a při prodeji bytů si 2 byt. jednotky koupily sklepní mítnosti, každá jednu. Tam mají, bez povolení, připojeno několik osvětlení a zásuvky. Svůj elektroměr nemají a neustále něco kutí. Když jsme je na schůzi shromáždění vyzvaly aby si dali svůj elektroměr byli proti a ani nezrušili zásuvky. Soused navrhuje aby při revizi rozvdů el. energie společných částí domu byly ty 2 sklepní místnosti odpojeny ze společného elektroměru. Můžeme tak postupovat? Děkujeme za odpověď

SVJ - Předs. Jarmila Rumplíková

  

Při stanovení dalšího postupu je třeba předně zjistit, jaký je charakter sklepních místností. Pokud se jedná o jednotky a nikoli společné prostory uvedené v prohlášení vlastníka budovy, jsou jejich vlastníci povinni hradit zálohy na úhradu za služby s jednotkou spojené – voda, elektřina. Pokud se však jedná o společné prostory, hradíte náklady na provoz všichni společně dle podílu upraveném ve stanovách. Členové společenství by se měli zdržet jednání, jímž by zasahovali do práv ostatních členů společenství a dále např. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření. Do budoucna by bylo vhodné změnit rozpočítávání spotřeby společné elektrické energie případně nainstalovat zařízení pro měření energií. www.rasovsky.cz


Otázka:
Jsme BD panel. dům. Máme provedeno zateplení vchod. strany a balkónové strany, boční strany jsou izolovány plech. pláštěm + plstěná výplň. Potřebujeme provést rekonstrukci střechy. Dotaz: Vztahuje se státní podpora z programu PANEL jen na tuto rekonstrukci?

Zdeněk Sluka
Veškeré potřebné informace včetně textů právních předpisů najdete na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení www.sfrb.cz, popř. v poradenských a informačních střediscích programu „NOVÝ PANEL“. Seznam středisek najdete také na webových stránkách Fondu.

Otázka:
Technologie zateplení cihlových domů o šířce stěny cca 50 cm
Pavel Růžička
Především je potřeba objekt vidět a zhodnotit stávající stav(soudružnost a celistvost podkladu ,případně,zda objekt nevykazuje statické poruchy a vlhkost zdiva),zároveň znát výšku budovy a její členění,aby bylo vyhověno i požárním normám.Dále je potřeba vědět zda budete objekt energeticky dimenzovat na konkrétní typ dotačního programu,nebo jen potřebujete zateplit s vyhověním normě pro zateplení.Toto jsou vše aspekty,které je nutno brát v potaz,aby technologie byla optimálně navržena.Proto vám navrhuji v případě vašeho zájmu,návštěvu našeho technika,který objekt posoudí a tuto technologii navrhne.

 

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN