Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Aktuality 24. týden 2017

12. 6. 2017|


Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva?


Kondenzační uhelné kotle – nechtěné dítě ekodesignu


Stanovy společenství vlastníků jednotek


Jak si vytáhnout teplo ze země
Možností jak vytápět rodinný dům je několik. Chceme ale, aby nás vytápění mnoho nestálo, dobře se obsluhovalo a bylo i ekologické… Jednou z možností, která splňuje uvedené požadavky, je vytápění tepelným čerpadlem.

Obrácená lednička

Tepelné čerpadlo je technické zařízení, které odebírá tepelnou energii o určité teplotě okolnímu prostředí a zvyšuje tuto teplotu na vyšší využitelnou hladinu. Známým příkladem je chladnička, která odebírá teplo vloženému obsahu a odvádí jej v podobě teplého vzduchu výměníkem, umístěným většinou na její zadní straně.
Při použití tepelného čerpadla pro rodinný dům je získaná tepelná energie většinou předávána vodě, která je dále používána k vytápění, ohřevu užitkové vody, ohřevu vody v bazénu a k dalším účelům. Podle zdroje využívaného tepla jsou používána tepelná čerpadla typu země-voda, která odebírají teplo z hlubinného vrtu o hloubce 50 až 100 m, nebo z plošného kolektoru, t.j. ze systému trubek uložených v zemině v nezámrzné hloubce. Dalším možným typem jsou čerpadla vzduch-voda, která odebírají teplo okolnímu vzduchu, a tepelná čerpadla voda-voda, odebírající teplo z vodního toku nebo z rybníku. Pro teplovzdušné vytápění jsou používána i tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch.

Topný faktor

Pohonnou jednotkou tepelného čerpadla je malý kompresor poháněný elektrickou energií. Tyto kompresory jsou v současnosti většinou rotační, což je oproti pístovým výhodnější. Množství získané tepelné energie je mnohem vyšší než energie ze sítě odebraná. Poměr mezi získaným množstvím energie a množstvím energie odebrané se nazývá topný faktor. Výše topného faktoru závisí na teplotě ochlazovaného prostředí a na požadované výstupní teplotě.
Pro jednotlivé druhy tepelných čerpadel a požadovanou výstupní teplotu je možno uvažovat s topným faktorem: typ tepelného čerpadla, topný faktor při rozdílné teplotě výstupní vody

Výkon – důležitý pojem
Dalším důležitým pojmem je výkon tepelného čerpadla. Výkon tepelného zdroje by měl pokrýt potřebu tepla pro vytápění i při nejnižší venkovní teplotě. Doba trvání nejnižších teplot je však v průběhu topného období poměrně krátká a trvá pouze několik dní. Po zbývající dobu by byl výkon tepelného čerpadla nevyužíván a pořizovací náklady by byly vyšší. Proto jsou tepelná čerpadla konstruována pouze na část maximálního potřebného výkonu a zbývající výkon je pokrýván z jiného zdroje, nejčastěji z elektrokotle.

Pokračování článku naleznete ZDE.

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN