Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Kaskádové kotelny snižují cenu za vytápění velkých objektů a bytových domů

Kaskádové kotelny, tedy zapojení více menších kotlů k zajištění vytápění a tepelné-ho komfortu, jsou známé již mnoho let. Díky moderním technologiím je ale možné regulovat jejich výkon plynule od nejmenšího použitého kotle až po plnou instalova-nou kapacitu. Podle výpočtů se sdílená kotelna vyplatí již při instalaci pro 3 a více bytových jednotek.

 Jak fungují kaskádové kotelny

Místo jednoho kotle s velkým výkonem, který musí pracovat jako celek i při spotřebě malého množství tepla, je v kaskádovém řešení v provozu jen tolik kotlů, kolik je jich v daném okamžiku potřeba. "V praxi je prokázáno, že v topné sezóně je v 80 % času kapacita kotle využívána jen na 50 %. V průběhu celé sezóny je podle statistik poten-ciál kotle využit jen na 30 %," uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, českého výrobce kotlů a kaskádových kotelen.
Řešení dodávky velkého množství tepla je vhodné řešit soustavou většího počtu elek-tronicky řízených kotlů. Tímto řešením je možné vytvořit soustavu o celkovém výko-nu až 1520 kW, tvořenou 16 kotli. Výkon každého kotle je možné regulovat v rozsahu 25 až 100 %, což u celé soustavy znamená plynulou regulaci v rozsahu 1,6 - 100 % v závislosti na okamžité potřebě dodávky tepla.
Použití více kotlů má výhodu také v tom, že jsou vzájemně zastupitelné, v případě poruchy tak nemůže dojít k výpadku celého systému, ale pouze k dočasnému snížení maximálního výkonu. Na závadu se díky systému diagnostiky většinou velmi rychle přijde a obyvatelé bytového domu ani nemusí krátkodobou poruchu zaznamenat, protože kotel je možné opravit při zachování provozu.

Alternativa k vlastnímu kotli

Jak vyplývá z propočtů serveru TZB-info, v bytových domech je obecně ekonomicky výhodnější vybudovat společnou kotelnu, než instalovat kotel do každého bytu. "U individuálních instalací v bytových domech bývá největší problém s odvodem spalin. Pokud se nejedná o podkrovní byty, může vybudování spalinové cesty celou instalaci nepříjemně prodražit, v některých případech je dokonce nemožné," uvedl Kubíček a dodal: "Při první instalaci plynového kondenzačního kotle je třeba vždy instalovat no-vý odvod spalin z plastu, který je odolný vůči působení kyselého kondenzátu".

Moderní technologie za nižší cenu

Přestože jsou sdílené kotelny například v severských státech běžnou záležitostí, v České republice na svůj boom teprve čekají. Hlavní důvod můžeme hledat v obecné nedůvěře ke sdílení zdrojů tepla, která má svůj původ v zastaralých kotelnách na uhlí. Díky moderním technologiím ale plynové kaskádové kotelny zajišťují maximální te-pelný komfort s nižšími vstupními i provozními náklady, než je instalace kotlů do všech bytových jednotek. "Do nedávné doby byl provoz kotelny zajišťován drahými kaskádovými řadiči. Dnešní kotle lze propojit mnohem efektivněji pomocí komuni-kačního rozhraní, které umožňuje přenos informací mezi kotli a jejich snadné ovládá-ní. Stačí zapnout všechny kotle a na prvním nastavit teplotu do topení a ohřev teplé vody, odpadá složité a komplikované nastavování každého zvlášť.

Umístění kaskádové kotelny

Kaskádové kotelny se skládají z kotlů na plyn nebo elektřinu, a mají tak nízké prosto-rové nároky. Díky tomu se dají instalovat na nejvhodnější místo v objektu, ať již se jedná o sklepní prostory, nevyužívané kolárny, bývalé kotelny na uhlí nebo naopak do půdních prostor a podkroví. Tím je možné dosáhnout výrazných úspor nákladů na vybudování spalinových cest.

Bytový dům ve Zbýšově: Staré kotle na pevná paliva nahradily moderní plynové kotle zapojené do kaskády.

Foto: Thermona alt

 

 

 

 

 

Foto: Thermona

Aktualizováno (Pondělí, 03 Červenec 2017 09:08)

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN