Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

18. 2. 2019|

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Celá TZ
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Jak se bránit suchu ve městech?

Jak se bránit suchu ve městech?

Brno, 12. 7. 2018|
Nejen na tuto otázku se pokusí odpovědět konference Ostrovy života s cílem ukázat praktická řešení a opatření, která pomohou posílit vodohospodářskou soběstačnost bytových domů a zároveň pomohou zmírnit ve městech vláhový deficit.

Konference Ostrovy života proběhne v Brně 25.–26. září v hotelu Holiday Inn pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje. Ve dvou dnech nabídne posluchačům 15 odborných přednášek, které poskytnout inovativní pohled na to, jak můžou bytové domy bojovat se suchem, využívat srážkovou a tzv. šedou vodu a zároveň výrazně ovlivnit klima v městských aglomeracích.

„V roce 2003 sužovala Evropu vlna veder. Tlaková výše zabraňovala příchodu dešťů a naopak ze Středozemí přitáhla horký a suchý vzduch. Výsledkem bylo nejteplejší léto za posledních 500 let. Česko je suchem také ohroženo. Kromě toho, že na území nepřitékají žádné řeky, nemá (až na pár železných zásob hluboko v zemi) žádné významné zdroje vody. Česko je tak pomyslnou střechou Evropy, neboť je závislé na tom, co naprší a co zadrží. Teploty podle vědců budou dál stoupat a období sucha bude častější. Do budoucna je potřeba přemýšlet nad tím, jak se bránit suchu, jak lépe zadržovat a využívat srážkovou vodu a jak celkově lépe s vodou hospodařit, aby nám vodní zdroje zcela nezmizely," říká organizátor Petr Němec, předseda zapsaného spolku Pro náš dům, k základní myšlence konference.

Cílovou skupinou konference jsou zejména uživatelé bytových domů, správcovské organizace bytového fondu, zástupci měst a obcí a také projektanti a široká veřejnost. Všechny tyto cílové skupiny mohou vodohospodářskou problematiku řešit přímo v domech pomocí různých opatření, např. instalací zelených střech, využitím srážkové vody, recyklací tzv. šedé vody atd., a přispět tak k tomu, aby se ve městech lépe žilo.

Bytový dům může totiž fungovat doslova jako ostrov života, který je plně soběstačný. Kromě recyklace tzv. šedé vody, dokáže takový dům efektivně zadržovat srážkovou vodu a tu dále využívat a zároveň ušetřit při odvádění srážkové vody do kanalizace. Instalací zelené střechy sníží svou energetickou náročnost. Taková střecha vodu zadržuje a ochlazuje nejenom bytový dům, ale i okolní prostředí. Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně a částečně nahrazuje přírodní prvky. Zelenou střechou vzniká také bezpečný, společenský prostor k relaxování.

Kontakt pro média:
Pavla Pilchová: pavla.pilchova(zavináč)pronasdum.cz; 730 518 803
Petr Němec, předseda z. s. Pro náš dům : petr.nemec(zavináč)pronasdum.cz; 736 487 761

Kontakt:
Pro náš dům, z.s.
Veveří 102, Brno
www.ostrovy-zivota.eu| www.pronasdum.cz | info(zavináč)pronasdum.cz

Konferenci organizují dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom. Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata (např. problematika revitalizace a rekonstrukce BD, praktická správa BD, legislativa v kontextu BD, financování a další mezioborová témata související s bytovou problematikou). Poskytuje také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

Aktualizováno (Čtvrtek, 19 Červenec 2018 10:52)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN