Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

2.4. České Budějovice

3.4. Plzeň

4.4. Děčín

16.4. Ostrava

17.4. Olomouc

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

11. 2. 2019|

Jak šetřit v domácnosti vodou?

Šetřit vodou se dá vícero způsoby, které se však dají vzájemce kombinovat či doplňovat.

Seznam tipů
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

32. týden 2018| tiskové zprávy_Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.

6. 8. 2018|

Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.
Stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídících linek, pasivních budov či výsadby zeleně. Na to všechno míří dotace z Operačního programu Životního prostředí. Peníze shcválené Ministerstvem životního prostředí poputují k 400 úspěšným projektům ze 17 výzev OPŽP.


Na kvalitní pitnou vodu má právo každý z nás. Proto největší částka, 2 miliardy korun, bude rozdělena tuzemským obcím a vodohospodářům na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících projektů.

Další oblastí, kam poputují peníze, je na zadržení vody v krajině. Na 365 milionů korun bude využito na výstavbu či revitalizaci tůní, mokřadů, rybníků či poldrů. Jedná se o projekty, které přispějí k přirozenému zadržování a návratu vody do krajiny.

Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má přes 1 miliardu korun v rámci 241 nových projektů.
Mezi projekty v rámci odpadového hospodářství se řadí výstavby a modernizace sběrných dvorů či bioplynových stanic.

OPŽP myslí i na vzduch ve městech. Ke zkvalitnění a čistčímu vzduchu ve městech pomůže 1 miliarda korun, která bude rozdělena mezi 10 projektů. Cílem je snížení emisí do ovzduší, zejména jemných prachových částic.

Pozadu nezůstanou ani nové pasivní budovy zateplené školy, úřady a sportovní centra. Renovací veřejných budov se očekává úspora prostředů z obecních rozpočtů, nižší spotřeba energie, a tedy i čistší životní prostředí.

Zdroj: www.mzp.cz

 
Konference Ostrovy života

25.-26. února 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN