Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

32. týden 2018| tiskové zprávy_Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.

6. 8. 2018|

Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.
Stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídících linek, pasivních budov či výsadby zeleně. Na to všechno míří dotace z Operačního programu Životního prostředí. Peníze shcválené Ministerstvem životního prostředí poputují k 400 úspěšným projektům ze 17 výzev OPŽP.


Na kvalitní pitnou vodu má právo každý z nás. Proto největší částka, 2 miliardy korun, bude rozdělena tuzemským obcím a vodohospodářům na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících projektů.

Další oblastí, kam poputují peníze, je na zadržení vody v krajině. Na 365 milionů korun bude využito na výstavbu či revitalizaci tůní, mokřadů, rybníků či poldrů. Jedná se o projekty, které přispějí k přirozenému zadržování a návratu vody do krajiny.

Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má přes 1 miliardu korun v rámci 241 nových projektů.
Mezi projekty v rámci odpadového hospodářství se řadí výstavby a modernizace sběrných dvorů či bioplynových stanic.

OPŽP myslí i na vzduch ve městech. Ke zkvalitnění a čistčímu vzduchu ve městech pomůže 1 miliarda korun, která bude rozdělena mezi 10 projektů. Cílem je snížení emisí do ovzduší, zejména jemných prachových částic.

Pozadu nezůstanou ani nové pasivní budovy zateplené školy, úřady a sportovní centra. Renovací veřejných budov se očekává úspora prostředů z obecních rozpočtů, nižší spotřeba energie, a tedy i čistší životní prostředí.

Zdroj: www.mzp.cz

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN