Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Aktuality

10. 12. 2018|

Kontrola před podpisem kupní smlouvy


Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?
Pohledem znalce: Kombinované kotle na pevná paliva v kotlíkových dotacích
Zpracovatelská smlouva pro provoz kamerového systému v bytovém domě
Fasáda tvoří kabát stavby
Fasáda tvoří kabát stavby a měla by být dlouho hezká a čistá, bez zbytečných nákladů na údržbu. Proto se vývoj omítek z pohledu ochranné funkce nejvíce soustředí na odolnost vůči zašpinění a růstu řas na fasádě.
Více z aktualit
Tiskové zprávy

10. 12. 2018|

Zdravý spánek a život v bytových domech
Výrazným škodičem zdravého spánku je CO2, který ve spánku do místnosti vydechujeme – a následně opět vdechujeme. Právě vysoká koncentrace tohoto plynu způsobuje bolesti hlavy a celkovou únavu po ránu. Pro zdravý spánek je tedy důležité spát v dobře odvětrané místnosti s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.

Celá TZ

32. týden 2018| tiskové zprávy_Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.

6. 8. 2018|

Téměř 5 miliard z OPŽP poputuje na vodu a boj se suchem.
Stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídících linek, pasivních budov či výsadby zeleně. Na to všechno míří dotace z Operačního programu Životního prostředí. Peníze shcválené Ministerstvem životního prostředí poputují k 400 úspěšným projektům ze 17 výzev OPŽP.


Na kvalitní pitnou vodu má právo každý z nás. Proto největší částka, 2 miliardy korun, bude rozdělena tuzemským obcím a vodohospodářům na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících projektů.

Další oblastí, kam poputují peníze, je na zadržení vody v krajině. Na 365 milionů korun bude využito na výstavbu či revitalizaci tůní, mokřadů, rybníků či poldrů. Jedná se o projekty, které přispějí k přirozenému zadržování a návratu vody do krajiny.

Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má přes 1 miliardu korun v rámci 241 nových projektů.
Mezi projekty v rámci odpadového hospodářství se řadí výstavby a modernizace sběrných dvorů či bioplynových stanic.

OPŽP myslí i na vzduch ve městech. Ke zkvalitnění a čistčímu vzduchu ve městech pomůže 1 miliarda korun, která bude rozdělena mezi 10 projektů. Cílem je snížení emisí do ovzduší, zejména jemných prachových částic.

Pozadu nezůstanou ani nové pasivní budovy zateplené školy, úřady a sportovní centra. Renovací veřejných budov se očekává úspora prostředů z obecních rozpočtů, nižší spotřeba energie, a tedy i čistší životní prostředí.

Zdroj: www.mzp.cz

 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Doporučujeme