Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

2.4. České Budějovice

3.4. Plzeň

4.4. Děčín

16.4. Ostrava

17.4. Olomouc

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

11. 2. 2019|

Jak šetřit v domácnosti vodou?

Šetřit vodou se dá vícero způsoby, které se však dají vzájemce kombinovat či doplňovat.

Seznam tipů
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

39. týden 2018| tiskové zprávy

24. 9. 2018|

Pro obce až 3,2 miliardy korun na rok 2019

Přes 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací směřovat především do našich obcí na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů.

Nově budou moci o dotace žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel s vyjímkou měst statutárních.

alt
Mezi nové pogramy bude patřit například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Cílem regenerace se stanou zanedbané, opuštěné a nevyužívané areály či objekty (staré JZD, areály bývalých výrobních družstev či zchátralé kulturní domy), které sou v havarijním stavu apod.

Dalším nových programem bude například Podpora dostupnosti služeb. Dotační podpora bude určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. V praxi to znamená, že dotace budou poskytnuty např. na rekonstrukci či výstavbu objektu, který bude nabídnut pro provozování potřebných služeb v obci (pošta, smíšené zboží) nebo u prostor pro provoz základní lékařské péče (zubař, praktický lékař, pediatr). Žadatelem bude moci být obec do jednoho tisíce obyvatel, přičemž dotace bude posktyována až do 70 % uznatelných nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále pokračovat v již zavedencýh dotačních titulech, tzn u dotace na vznik bydlení pro seniory, odtranění bariér v bytových domech či na zajišťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště či sportoviště.

Zdroj: mmr.cz

Aktualizováno (Pondělí, 24 Září 2018 07:29)

 
Konference Ostrovy života

25.-26. února 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN