Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

39. týden 2018| tiskové zprávy

24. 9. 2018|

Pro obce až 3,2 miliardy korun na rok 2019

Přes 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací směřovat především do našich obcí na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů.

Nově budou moci o dotace žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel s vyjímkou měst statutárních.

alt
Mezi nové pogramy bude patřit například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Cílem regenerace se stanou zanedbané, opuštěné a nevyužívané areály či objekty (staré JZD, areály bývalých výrobních družstev či zchátralé kulturní domy), které sou v havarijním stavu apod.

Dalším nových programem bude například Podpora dostupnosti služeb. Dotační podpora bude určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. V praxi to znamená, že dotace budou poskytnuty např. na rekonstrukci či výstavbu objektu, který bude nabídnut pro provozování potřebných služeb v obci (pošta, smíšené zboží) nebo u prostor pro provoz základní lékařské péče (zubař, praktický lékař, pediatr). Žadatelem bude moci být obec do jednoho tisíce obyvatel, přičemž dotace bude posktyována až do 70 % uznatelných nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále pokračovat v již zavedencýh dotačních titulech, tzn u dotace na vznik bydlení pro seniory, odtranění bariér v bytových domech či na zajišťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště či sportoviště.

Zdroj: mmr.cz

Aktualizováno (Pondělí, 24 Září 2018 07:29)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN