Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Aktuality

10. 12. 2018|

Kontrola před podpisem kupní smlouvy


Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?
Pohledem znalce: Kombinované kotle na pevná paliva v kotlíkových dotacích
Zpracovatelská smlouva pro provoz kamerového systému v bytovém domě
Fasáda tvoří kabát stavby
Fasáda tvoří kabát stavby a měla by být dlouho hezká a čistá, bez zbytečných nákladů na údržbu. Proto se vývoj omítek z pohledu ochranné funkce nejvíce soustředí na odolnost vůči zašpinění a růstu řas na fasádě.
Více z aktualit
Tiskové zprávy

10. 12. 2018|

Zdravý spánek a život v bytových domech
Výrazným škodičem zdravého spánku je CO2, který ve spánku do místnosti vydechujeme – a následně opět vdechujeme. Právě vysoká koncentrace tohoto plynu způsobuje bolesti hlavy a celkovou únavu po ránu. Pro zdravý spánek je tedy důležité spát v dobře odvětrané místnosti s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu.

Celá TZ

39. týden 2018| tiskové zprávy

24. 9. 2018|

Pro obce až 3,2 miliardy korun na rok 2019

Přes 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací směřovat především do našich obcí na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů.

Nově budou moci o dotace žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a po dohodě se Svazem měst a obcí na místní komunikace také města nad deset tisíc obyvatel s vyjímkou měst statutárních.

alt
Mezi nové pogramy bude patřit například Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Cílem regenerace se stanou zanedbané, opuštěné a nevyužívané areály či objekty (staré JZD, areály bývalých výrobních družstev či zchátralé kulturní domy), které sou v havarijním stavu apod.

Dalším nových programem bude například Podpora dostupnosti služeb. Dotační podpora bude určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. V praxi to znamená, že dotace budou poskytnuty např. na rekonstrukci či výstavbu objektu, který bude nabídnut pro provozování potřebných služeb v obci (pošta, smíšené zboží) nebo u prostor pro provoz základní lékařské péče (zubař, praktický lékař, pediatr). Žadatelem bude moci být obec do jednoho tisíce obyvatel, přičemž dotace bude posktyována až do 70 % uznatelných nákladů.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále pokračovat v již zavedencýh dotačních titulech, tzn u dotace na vznik bydlení pro seniory, odtranění bariér v bytových domech či na zajišťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu, dětská hřiště či sportoviště.

Zdroj: mmr.cz

Aktualizováno (Pondělí, 24 Září 2018 07:29)

 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Doporučujeme