Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

2.4. Děčín

3.4. Plzeň

4.4. České Budějovice 

16.4. Ostrava

17.4. Olomouc

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Aktuality

18. 2. 2019|

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha


Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu


Stavební spoření


Hypoteční úvěr


Nové povinnosti stanovené novelou EED
V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada pod číslem 2012/27/EU Směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive - EED). Tato Směrnice vytýčila cíle v úsporách energie do roku 2020 v rámci EU, kdy nosnou myšlenkou bylo dosažení klíčových environmentálních cílů.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Seminář v rámci Infothermy

Zveme vás na seminář, který se uskuteční v rámci výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Výstava se uskuteční v prostorách výstaviště Černá Louka v Ostravě (mapa).

alt

Seminář proběhne v rámci doprovodného programu v pavilonu A1 výstaviště Černá Louka v Ostravě dne 24.1. od 9:15 do 11:15

V rámci semináře zazní témata:

 • Bytový dům jako vhodný prostor pro vybudování FVE.
 • Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy.
 • Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát.
 • Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám.
 • Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.

Přihlašte se a zajistěte si místo. Kapacita sálu je omezena.

Chci se semináře zúčastnit

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.
Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

• 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

• 10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce. Odborný garant: TZB-info

 • Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
 • Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
 • Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
 • Jak uložit teplo ze slunce
 • Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
 • Fotovoltaika v bytě
 • Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
 • Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie


• 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR. Odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019

• 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

 • Úspory energie – výzva IV
 • Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
 • Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
 • Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III


• 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR. Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

 • Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
 • Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním
 • Udržitelné hospodaření s vodou
 • Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení

Čtvrtek 24. ledna 2019

• 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti. Odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

 • Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
 • Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
 • Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
 • Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
 • Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
 • Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
 • Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
 • Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky

Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat o těchto tématech:

Pondělí 21. ledna 2019

• 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací. Odborný garant: Zehnder
• 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit. Odborný garant: AIR Tritia
• 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu. Odborný garant: Cech kamnářů ČR
• 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby? Odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
• 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech. Odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
• 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám. Odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
• 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů. Odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019

• 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
• 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
• 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
• 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
• 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.
• 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.
• 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
• 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
odborný garant: TZB-info
• 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019

• 9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí

 • Emise z lokálních topenišť v našem regionu
 • Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
 • Tepelná čerpadla s novou generací chladiv

odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
• 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
odborný garant: Zehnder
• 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.
• 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
• 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
• 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019

• 9:15 – 11:15 Bytový dům jako vhodný prostor pro vybudování FVE

 • Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
 • Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
 • Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
 • Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.

odborný garant: Pro náš dům
• 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant: VŠB-TU Ostrava
• 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
• 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Aktualizováno (Pondělí, 14 Leden 2019 07:58)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN