Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Bezplatné semináře

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Praha

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Karlovy Vary

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se přihlásit

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

Tisková zpráva | 17. 6. 2019

Jak si poradit s nájemníky, kteří neplatí povinné příspěvky do společného fondu oprav? A jak komunikovat se sousedy, kteří nerespektují stanovy či narušují sousedské soužití? Otázky, týkající se mezilidských vztahů a atmosféry v bytovém domě, trápí stovky bytových domů v České republice. Jejich řešení se věnují bezplatné semináře s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které pořádá spolek Pro náš dům. Letos probíhá 17. ročník, na který se v průběhu jara přihlásilo téměř 500 zájemců z řad zástupců bytových domů (společenství vlastníků a bytových družstev), správcovských organizací a zástupců městské samosprávy.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Střecha jako místo odpočinku

Jakákoli budova má střechu, která mu slouží zejména jako ochrana před deštěm a jinými nepříznivými vlivy. Kromě technických vlastností však může střecha mít i další možné vlastnosti, které si už málokdo dovede představit. Střecha nemusí mít jen pasivní funkci, ale můžeme ji aktivně využívat k dalším účelům. Střecha nám defacto nabízí nový prostor a je jen na naší kreativitě a představách, jak by takový prostor mohl vypadat a k čemu by mohl sloužit.

Zahradničení na střeše

Jak už bylo v předcházejících článcích napsáno, střecha se může zelenat a může tak přinést užitek nejen samotné budově, ale i nám. Cest k vytouženému střešnímu prostoru existuje několik. Můžeme ze střechy udělat zahradu, pokrýt ji zelenou trávou, vytvořit velké truhlíky, ve kterých budeme pěstovat květiny, ovoce či zeleninu a také bylinky.

alt

Když přidáme lavičky, houpací sítě, slunečníky, nebo třeba malý bazének na střeše můžeme relaxovat a odpočívat. Kontakt se zelení nejenom uklidňuje, ale má další řadu pozitivních vlivů na naši psychiku, obzvlášťe ve městech, kde zeleně bývá poskromnu.

alt

Na střechu je možné zasadit i stromy, nejenom ty okrasné, ale třeba i ovocné, které vás obdarují svými plody.

alt

Místo pro setkávání

Střecha může sloužit jako nový prostor, který často bytovým domům ve městě schází. Může zastoupit park, zahradu, dětské hřiště nebo dvůr. V létě naopak střecha poskytne prostor třeba pro společné grilování s přáteli nebo se sousedy. Víme, o čem mluvíme, sami jsme takové grilování na střeše uspořádali a bylo krásné pozorovat západ slunce a vychutnávat si při tom dobré jídlo z grilu.

alt

Včelaření na střeše

Ve městech žijí miliony včel, tak není nic nezvyklého ani na městském včelaření. Město poskytuje pro včely celoročně poměrně bohatou pastvu v podobě kvetoucích alejí a květinových záhonů, balkonů a zahrádek atd. Nevyužítý prostor na střeše je tak vhodné využít k umístění včelích úlů a těšit se z vlastnoručně stáčeného medu.

alt

alt

Ostatně tento nápad není žádnou novinkou, podobných projektů je po celé ČR mnoho. Za zmínku stojí např. Klub včelařů na střeše, kteří sdružují podobné nadšence a na webu umisťují informace o tom, kde všude se s včelími úly na střeše můžeme potka a inspirovat pro vlastní zbudování malé včelí továrny na naší střeše.

Střecha jako sušárna

Dříve bývala součástí domovních prostor také sušárna, s postupem času však v mnohých domech takovýto prostor zaniknul a byl využit většinou pro komerční pronájem. Obyvatelé domů tak prádlo suší buď na vlastních balkónech, lodžií nebo přímo v bytě. Pokud však sušíme prádlo v bytě stoupá také uvnitř vlhkost, která může při nedostatečném větrání způsobovat plísně a zavlhávání bytu. Proto se přímo nabízí, část střechy využít k sušení prádla. Stačí zde mít nainstalované třeba sušáky, které poskytnout obyvatelům domů jistý komfort.

Výhody zelené střechy

  • Ochrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením - prodloužení životnosti střešního pláště
  • Zvýšení zvukové izolace pomocí vegetačního souvrství substrátu a omezení pronikání hluku do prostoru pod střechou
  • Zadržování třetiny až poloviny vodních srážek u extenzívních a až 90% u intenzívních zelených střech - možnost úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, příp. při budování retenčních nebo vsakovacích zařízení
  • Zvýšení protipožární odolnosti střechy
  • Zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí
  • Zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého především v městské zástavbě
  • Zelená střecha se stává přirozeným prostředím pro život drobných živočichů, což je žádoucí prvek ekologizace obytného prostředí zejména ve městech
  • Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně - nahrazuje zde částěčně přírodní prvky
  • Estetický účel - zpestření životního prostředí
  • Možnost využití k pobytu osob, k relaxačním a sportovním, příp. komerčním účelům

Autorka: Pavla Pilchová, Pro náš dům, z.s.

Zdroje: Klub střešních včelařů; Zelenestrechy.cz.

Aktualizováno (Středa, 13 Únor 2019 08:38)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN