Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Bezplatné semináře

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Praha

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Karlovy Vary

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se přihlásit

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

Tisková zpráva | 17. 6. 2019

Jak si poradit s nájemníky, kteří neplatí povinné příspěvky do společného fondu oprav? A jak komunikovat se sousedy, kteří nerespektují stanovy či narušují sousedské soužití? Otázky, týkající se mezilidských vztahů a atmosféry v bytovém domě, trápí stovky bytových domů v České republice. Jejich řešení se věnují bezplatné semináře s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které pořádá spolek Pro náš dům. Letos probíhá 17. ročník, na který se v průběhu jara přihlásilo téměř 500 zájemců z řad zástupců bytových domů (společenství vlastníků a bytových družstev), správcovských organizací a zástupců městské samosprávy.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku. Světová zdravotnická organizace předpovídá, že v roce 2025 bude polovina světové populace postižena nedostatkem pitné vody. V českých domácnostech se přitom zhruba čtvrtina pitné vody používá zbytečně ke splachování či zalévání zeleně v okolí domu, přičemž pro tuto činnost lze stejně efektivně využívat vodu, která je mírně znečištěná. Zrecyklovaná pitná, tak i odpadní voda je tak další možnou položkou v nákladech obytných budov, na které se dá ušetřit.

altCo je šedá voda a co dešťová?

Šedá voda dostala svoje pojmenování podle svého zbarvení a zahrnuje splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, praček, van, sprch či dřezů. Šedou vodu nelze považovat a zaměňovat za dešťovou vodu, i když i tu lze uvnitř budovy využít. Rozdíl spočívá v tom, že šedá voda vzniká uvnitř budovy, zatímco dešťová voda pochází zvenčí. V tomto dochází k častým omylům. Rozdíl je vidět v porovnání kvality surové (neupravené) šedé vody a dešťové vody, a proto každá potřebuje naprosto odlišný způsob čistění a úpravy, aby bylo dosaženo dané koncové kvality vody.

K čemu se dají využívat?

Stejně jako jakýkoli jiný zdroj vody, i šedá voda může být čištěna v takovém rozsahu, aby vyhovovala požadovanému konečnému využití. Např. pro závlahu zahrady by bylo možné používat i surovou šedou vodu, avšak pouze v případě, že by byla využita velmi rychle (tj. dle mnohých předpisů do 24 hodin od zachycení). Organické zatížení rostlinám neškodí, naopak jim může dodávat živiny. Nicméně ve zbylé nevyužité surové šedé vodě se překotně množí bakterie, čímž se tato voda velmi rychle stává vodou černou. Šedou vodu je třeba upravovat, pokud ji chceme využívat pro splachování toalet, praní nebo úklid vč. mytí aut.

Výhody recyklace vody?

Recyklace šedé vody je dobrý způsob, jak efektivně hospodařit s vodou. Dobrým příkladem z praxe je pro nás bytový dům Botanica K, který se stal prvním rezidenčním domem v Česku, ve kterém byl úspěšně zprovozněn systém na využití šedých vod. V bytovém domě byla u splachování toalety nahrazena pitná voda za tzv. šedou vodu. Celý systém je zároveň připraven i na variantu, kdy šedé vody z domácností nebude dostatek, například kvůli specifickému chování uživatelů domu. V takovém případě se dočerpává zachycená dešťová voda z podzemní nádrže. Tato potřeba nastala v červenci, kdy bylo v domě dočerpáno 90 litrů dešťové vody. Jeho obyvatelé mohou být spokojeni.

Za půl roku se bytovému domu podařilo ušetřit 550 m3 pitné vody, což v přepočtu na peníze znamená téměř 50 tisíc korun (při ceně vody v Praze 87 Kč za m3).

Kde hledat další informace?

Problematiku recyklace šedé a dešťové vody se řídi pravidly ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Kromě toho informace o možnostech realizace systému recyklace vody šedé i dešťové budeme řešit v rámci konferenci Ostrovy života, která proběhne 25.-26. února 2019 v Brně v hotelu Holiday Inn. Konference přinese technická řešení v otázce řešení vodohospodářské problematiky budov.    

Autorka: Pavla Pilchová,

Kontakt: Pro náš dům, z.s., info(a)pronasdum.cz, www.pronasdum.cz

Aktualizováno (Středa, 17 Duben 2019 07:40)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN