Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Tiskové zprávy

18. 2. 2019|

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Celá TZ
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

altZazněla také přednáška, která posluchače seznámila s prognózami Českého hydrometeorologického ústavu. Ty nám nevěští zrovna pozitivní budoucnost, neboť se podle teplot z loňského roku naplňují ty nejhorší scénáře, které ČHMÚ vymodeloval. Posluchači tak dostali jasný vzkaz, a sice že je potřeba se začít adaptovat na změnu klimatu. Praktická opatření přinesla přednáška Márie Kazmukové z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, která seznamovala posluchače se strategií adaptace na klimatické změny české metropole, která může jít příkladem dalším městům a obcím.

Konference nabídla kromě odpovědí na to, jak zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a docílit optimální teploty v budově v období extrémních venkovních teplot, a zároveň jak v době rostoucích cen za energie ušetřit, ale i nové podněty jak situaci v budoucnu konkrétně řešit. V diskusích zaznívaly dotazy, které dávaly znát, že posluchači mají zájem o nové možnosti úspor. Zajímalo je např. jak rozúčtovat recyklovanou dešťovou či šedou vodu v případě využití pro splachování toalet v bytovém domě nebo využití patních vodoměrů s dálkovým odečtem vody či dotační možnosti bytových domů na systémy zadržování a recyklace srážkové vody a výstavbu zelených střech.

Mezi 70 posluchači byli zástupci bytového fondu, jednalo se zejména o společenství vlastníků, bytová družstva, správcovské organizace a zástupce měst a obcí (z odd. životního prostředí a investičního či majetkového). Kromě přímých vlastníků či investorů bytového fondu rozšířili posluchačské řady i studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Brně, kteří tak měli možnost srovnat své teoretické poznatky s praxí a seznámit se s novými přístupy ve stavebnictví.

Přednášející i posluchači se v rámci diskuse shodli, že budoucnost měst a obcí vidí v tom, že budovy budou moci fungovat jako ostrovy života. Takové budovy mají zelenou střechu či fasádu a dokáží vodu efektivně zadržovat a recyklovat k dalšímu užití, čímž zároveň ušetří za vodné a stočné. Zelené střechy navíc sníží energetickou náročnost budovy, zadrží vodu a ochladí samotnou budovu i přilehlé okolí, a tím přispějí ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech.

Aby takového stavu bylo však možné dosáhnout, bude potřeba tří zásadních pilířů, o které se budou moci vlastníci budov (potažmo developeři či investoři) opřít v přípravách na klimatické změny. Kromě systémových opatření vč. dotačních podpor, které bude iniciovat státní správa, jsou nutná i nová technická opatření a osvěta a vzdělávání v této oblasti, která rozšíří povědomí o této problematice u široké veřejnosti. Spolek Pro náš dům, jakožto organizátor konference, tak bude pokračovat cestou osvěty v tom, jak snižovat negativní dopady klimatických změn v zastavěných oblastech.

Kontakt pro média:
Pavla Pilchová: pavla.pilchova(a)pronasdum.cz; 730 518 803
Petr Němec, předseda z. s. Pro náš dům : petr.nemec(a)pronasdum.cz; 736 487 761

Kontakt:
Pro náš dům, z.s.
Veveří 102, Brno
www.ostrovy-zivota.eu| www.pronasdum.cz | info(a)pronasdum.cz

Konferenci organizovaly dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.
Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jde např. o problematiku revitalizace a rekonstrukce bytového fondu, praktickou správu jakékoli budovy, legislativu v kontextu bytových domů, financování a dotační možnosti atp. Organizace poskytují také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

Aktualizováno (Úterý, 05 Březen 2019 13:08)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN