Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře

Semináře INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM proběhnou až na podzim 2020
POZOR: Z důvodu trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na podzim. Sledujte aktuální informace na našem webu

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Rizika neseřízených a neservisovaných oken

Největší množství oken bylo v našich domech vyměněno před deseti až patnácti lety. Cílem těchto výměn bylo snížení energetických ztrát, a tím i zvýšení komfortu bydlení. Původní dřevěná okna byla měněna za moderní plastová s částečným, či celoobvodovým kováním. Konstruce těchto oken je tedy výrazně složitější, než byla ta původní s dvěma panty a klikou.

Obecně můžeme říci, že kvalita montovaných plastových oken splňovala technické požadavky v době montáže. Značně problematická byla v mnohých případech montáž. Vady, které si okno nese svojí montáží, jsou odstranitelné velmi těžce a za vysokých finančních nákladů.

Věřím, že každému je již na první pohled jasné, že stávající okna v sobě ukrývají poměrně složitou mechaniku, která zabezpečuje tuhost vlastního rámu a jeho ovládání. Navíc jsou plastová okna osazena těsněním, které zabezpečuje těsnost proti průchodu tepla, ale také chrání průnik tlakové vody v době nepříznivého počasí. Pokud není okno správně seřízeno a není v pořádku těsnění, hrozí značná rizika.

Jaká rizika nás můžou potrápit?

Jedná se zejména o výrazné zhoršení tepelně izolačních vlastností v oblasti styku okna a rámu. Zhoršení těchto vlastností může zapříčinit zavlhání a následný vznik plísní. Toto je způsobeno ve většině případů těsněním, které není v dobrém technickém stavu a správným nastavením tzv. přítlaku.

Další rizika hrozí ve vlastní mechanice okna, tedy v poškozeném kování. V první fázi dochází ke zhoršení ovládání okna. Během zavírání a otevírání okno zadrhuje a k ovládání okna je zapotřebí vynaložit větší úsilí. Postupně se začnou opotřebovávat třecí plochy. Ty jsou namáhány i tím, že nejsou kování není pravidelně ošetřováno promazáním. Následovat může až úplné znehybnění a vyřazení mechaniky.

Je důležité si uvědomit, že na okna působí také vnější vlivy jako je teplo a pohyb stavební konstrukce. Takové příčiny způsobují, že většina oken není dobře centrována a mnohá jsou svěšena. Tento stav způsobuje další nepřiměřené namáhání mechaniky kování. Zvyšuje se opotřebení a výrazně se snižuje životnost.

V nejhorším případě se okno může dostat do stavu, kdy v některých polohách, nejčastěji při vyklopení, začíná vypadávat. Tento stav je doslova kritický a pro uživatele nebezpečný.

Co s tím?

Zhodnoťte stav svých oken. Pro rychlou orientaci vám může pomoci instruktářní video, které jsme pro vás natočili.

Zjistíte-li, že okna vykazují některou z ukázaných závad, nebo pokud okna nebyla, v posledních minimálně pěti letech servisována, kontaktujete nás. Jsme připraveni servis a seřízení ve vašem domě zabezpečit.

 

 

Aktualizováno (Úterý, 10 Březen 2020 12:28)

 
PND TV

Zprávy 06/2020

 

Obsah zpráv:

  • Sucho nás ohrožuje víc a víc - Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog ústavu výzkumu globální změny AV ČR
  • Spolek Pro náš dům v době nouzového stavu
  • Kde hledat ověřené informace z oblasti bydlení?
  • Místo seminářů budou online webináře
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN