Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Změny v úpravě bytového spoluvlastnictví

Ačkoliv se nové informace v posledních dnech týkají z pochopitelných důvodů převážně koronavirové krize, neměly by nám unikat ani ty „běžné“ novinky, které budou mít také vliv na náš život v budoucnu. V průběhu března prošel Poslaneckou sněmovnou a poté i Senátem návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony, které upravují bydlení v bytových domech. V současné chvíli zákon čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Změna, která by měla nabýt účinnosti od 1. července letošního roku, se tak dotkne zejména společenství vlastníků a bytových družstev.

V dnešním článku se podíváme na změny týkající se společenství vlastníků (SV). Novela zákona nepřinesla zásadní revoluci v pohledu na bytové spoluvlastnictví, spíše se snaží o upřesnění dosavadního nejednoznačného výkladu a zakomponování některých postřehů z praxe a rozhodování soudů. I přesto se od července musíme připravit na několik úplných novinek:

Náhradní shromáždění

Nově se zavádí možnost konání náhradního shromáždění. V případě, že to vaše stanovy umožní a na řádně svolaném shromáždění se nesejde usnášeníschopná většina, bude existovat možnost uspořádat náhradní shromáždění. Pro usnášeníschopnost na náhradním shromáždění bude postačující přítomnost vlastníků majících 40 % většinu. Hlasování mimo zasedání, tzv. per rollam, zůstává zachováno.

Převzetí úvěru BD společenstvím

Dále se nově zavádí možnost převzetí závazků bytového družstva, které vplývají z poskytnutí úvěrů na opravu bytového domu společenstvím vlastníků. Za splnění podmínek tedy bude moci společenství vlastníků, které vzniklo převodem bytů z bytového družstva převzít dluh z úvěru tohoto družstva. Bytové družstvo, které už je mnohdy udržováno „při životě“ pouze z formálního hlediska bude moci být zlikvidováno a jeho členové si tak ušetří energii a náklady potřebné k jeho omezenému chodu.

Větší zapojení vlastníků do chodu SVJ

Již nyní mají vlastníci s alespoň čtvrtinou hlasů možnost navrhnout svolání shromáždění nebo shromáždění při nečinnosti výboru svolat sami. Nově se jejich oprávnění rozšiřuje o možnost navrhnout zařazení určité záležitosti do programu shromáždění a nechat o této záležitosti shromáždění rozhodnout.

Jakých dalších témat se novela dotýká:

 • změny v prohlášení vlastníka,
 • práv a povinností vlastníka (oznamovací povinnost při nájmu jednotky, při zahájení podnikatelské činnosti v jednotce, při plánování stavebních úprav, úprava nahlížení do hospodaření společenství…),
 • převodu jednotek a ručení za dluhy,
 • podání návrhu na soudem nařízený prodej jednotky,
 • povinných náležitostí a formy stanov,
 • kompetencí shromáždění,
 • hlasování mimo zasedání,
 • a jiných.

Nemusíte se bát, určitě vás v tom nenecháme samotné. Informace související se změnou zákona probereme na jarních seminářích a pro naše přidružené členy a zájemce o detailnější pohled na problematiku připravíme samostatný seminář. V tuto chvíli samozřejmě nedokážeme s jistotou říci, jak se současná mimořádná situace vyvine, ale můžeme vám slíbit, že pokud se v jednotlivých městech nepotkáme fyzicky, určitě najdeme jiný vhodný způsob, jak vám všechny novinky a rady předat.

Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte náš web. V příštím článku se budeme zabývat dopady novely zákona o obchodních korporacích na bytová družstva.

Autorka: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Březen 2020 10:05)

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

 • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
 • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
 • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN