Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Změny ve vyúčtování služeb

Vláda na svém zasedání dne 1. 4. 2020 schválila znění zákona, který upravuje povinnosti související s vyúčtováním služeb podle zákona o službách (zák. č. 67/2013 Sb.). V návrhu se plánuje odklad povinnosti předložit vyúčtování služeb příjemcům až do 31. 8. 2020 (původně do 30. 4. 2020) a odklad finančního vyrovnání až do 30. 4. 2021 (původně do 31. 8. 2020). Níže uvádíme výňatek z návrhu, který nyní poputuje do Poslanecké sněmovny a o němž se bude rozhodovat v příštím týdnu.
Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o navrhované znění a o tom, v jaké podobě a zda vůbec návrh projde Parlamentem, se bude teprve jednat.

Situaci sledujeme a pokud bude zákon schválen, budeme vás informovat.

Změny navrhované vládou:
(1) Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.
(2) Povinnost poskytovatele služeb a příjemce služeb provést finanční vyrovnání, která by podle § 7 odst. 3 zákona o službách nebo na základě dohody dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 1. ledna 2021, se považuje za dospělou dnem 1. května 2021.

Z důvodové zprávy:
V situaci, kdy je kvůli vyhlášeným mimořádným opatřením značně omezen pohyb osob a běžné fungování společnosti včetně výkonu některých profesí a je třeba minimalizovat styk mezi lidmi, může pro mnoho poskytovatelů služeb být značně obtížné provést nebo dokončit potřebné úkony pro řádné provedení, dokončení a hlavně doručení rozúčtování služeb ve lhůtě požadované zákonem. Z toho důvodu se navrhuje lhůtu stanovenou zákonem prodloužit do 31. 8. 2020.

Z důvodů možné dočasné nebo i trvalé ztráty příjmů způsobené krizovou situací a přijetím mimořádných opatření k jejímu zvládnutí se navrhuje prodloužit rovněž lhůtu pro provedení finančního vyrovnání mezi poskytovatelem a příjemcem služeb, a to jak lhůtu dohodnutou, tak případně maximální lhůtu pro finanční vyrovnání stanovenou zákonem jako 4 měsíční, tak, aby uplynula dnem 30. 4. 2021.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pátek, 03 Duben 2020 10:21)

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN