Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře

Semináře INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM proběhnou až na podzim 2020
POZOR: Z důvodu trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na podzim. Sledujte aktuální informace na našem webu

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Vyúčtování za rok 2019

Současná situace znemožnila mnoha správcům a poskytovatelům služeb vstoupit do bytů příjemců služeb a provést odečet jako podklad pro přípravu vyúčtování. V našem minulém článku jsme vás již informovali o chystaných změnách ve vyúčtování, které se letos dotknou mnoha bytových domů.

Vyúčtování za rok 2019

Vládní návrh zákona se v legislativním procesu mírně změnil, avšak to podstatné zůstalo – povinnost doručit vyúčtování byla posunuta a nově je nutné ji splnit do konce srpna. Ostatní lhůty zůstaly zachovány a odvíjejí se od termínu doručení – 30 denní lhůta pro podání námitky, 30 denní lhůta pro vypořádání se s námitkami i lhůta 4 měsíců pro finanční vyrovnání.

Pokud je tedy vaše zúčtovací období 1.1. až 31.12., řídíte se zákonnou úpravou (= ve stanovách tuto problematiku nemáte upravenu odchylně) a z důvodu koronavirové krize jste nemohli odečíst, připravit a doručit vyúčtování v řádném termínu do konce dubna, můžete jej doručit v termínu náhradním, a to až do konce srpna. Nejpozději do konce roku 2020 byste v takovém případě měli mít náklady na služby finančně vypořádány.

V některých domech již využívají odečty dálkové, při kterých není nutné vstupovat do bytu, a vyúčtování tak zvládli doručit v řádném termínu. Za tohoto předpokladu se v termínech nic nemění a vzájemné finanční vyrovnání by mělo následovat do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

Protože se však zákon týká jen domů, které by měly za normálních okolností povinnost doručit vyúčtování v termínu od začátku účinnosti zákona (tedy od 27. 4.) do konce srpna, může se stát, že zrovna váš dům do působnosti tohoto zákona nespadá. Zejména v případě, že máte zúčtovací období nastaveno odlišně od kalendářního roku nebo jste si lhůty dohodou ve stanovách zkrátili. Pokud by se na vás tedy zákon nevztahoval, ale odečty a vyúčtování nebylo možné kvůli koronavirové situaci provést, nejspíše se stejně vyhnete pokutě za nesplnění povinnosti s odkazem na § 13 zákona o službách. Tento paragraf říká, že poskytovatel, který povinnost včas doručit vyúčtování nesplnil, je povinen druhé straně zaplatit pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat“. Doporučujeme o této skutečnosti s příjemci služeb komunikovat a na změnu termínu je upozornit.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 08:41)

 
PND TV

Zprávy 06/2020

 

Obsah zpráv:

  • Sucho nás ohrožuje víc a víc - Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog ústavu výzkumu globální změny AV ČR
  • Spolek Pro náš dům v době nouzového stavu
  • Kde hledat ověřené informace z oblasti bydlení?
  • Místo seminářů budou online webináře
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN