Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZS 05/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům byly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR ZRUŠENY.

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Pronájem prostor pro podnikání

Mnoho bytových domů pronajímá své prostory podnikatelským subjektům k výkonu jejich podnikatelské aktivity, často jako provozovnu kadeřnictví či obchod. Další zákon přijatý v legislativní nouzi s ohledem na zmírnění dopadu krize se týká nájmu takovýchto prostor, přesněji povinnosti pronajímatele strpět po určitou dobu neplacení nájmu ze strany nájemce.

Podmínky výpovědi z nájmu z důvodu neplacení

Pronajímatel tedy nemůže nájem vypovědět pro neplacení nájmu za splnění následujících podmínek:

  • Prodlení v placení nastalo v rozhodné době mezi 12. 3. až 30. 6.
  • Prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo podnikání
  • Nájemce doloží do 15 dnů od prvního prodlení listiny osvědčující výše zmiňované podmínky

Všechny pohledávky rovněž musí být uhrazeny do 31. 12. 2020. V případě, že pohledávky do konce ruku uhrazeny nebudou nebo nájemce prohlásí, že je neuhradí, má pronajímatel právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Pokud nájem zanikne či skončí do konce roku, musí nájemce uhradit všechny pohledávky do 30 dnů po skončení nájmu.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 09:37)

 
PND TV

Webinář: Staráme se o dům

 

Obsah webináře:

  • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu bytového domu podle současné legislativy?
  • Co dělat, pokud nikdo z vlastníků či družstevníků nechce vykonávat funkci statutárního orgánu?
  • Praktické zkušenosti ze správy budovy. Jak vypadá v praxi údržba společných částí domu?
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN